Iz smeri Ljubljane po avtocesti do Trebnjega, prav tako iz smeri Zagreba v križišču v Trebnjem (severno) naravnost proti naselju Cviblje, Pekel, Račje selo. Pred začetkom vasi Blato je oglasni kozolec, na katerem je oznaka za našo okrepčevalnico Florijan, ki se nahaja v strnjenem naselju vasi in toplar Florijan, do katerega vas pot vodi od oglasne table Blato (prva pot desno mimo polj do toplarja in ribnika Blato).

Na tej lokaciji je mogoč tudi pristanek z balonom ali helikopterjem.